Family Resort
Pětihosty

Tady domov nekončí zdmi nebo plotem zahrady

Bydlení v malém privátním resortu, kde místní komunita tvoří jednu velkou rodinu. Tak by se dal stručně charakterizovat náš Family Resort Pětihosty. To ovšem neznamená, že byste se měli bát o soukromí. Naopak.

FAMILY RESORT PĚTIHOSTY

Hlavní benefity resortu

5 minut

Elegantní dveře

Protihluková okna

Klimatizace

Podlahové topení

Lokalita

Pětihosty najdete ve středních Čechách, 21 km jihovýchodně od Prahy, 12 km od Říčan. Family Resort Pětihosty se nachází těsně nad obcí, zhruba jeden kilometr od známého Hotelu Sen. Domy stojí na mírném jižním svahu, z oken je nádherný výhled na panorama vrchů nad údolím Sázavy.

Fotogalerie

Standardy

Veškeré domy, které navrhujeme, se snažíme dělat co nejvíce praktickými a příjemnými pro užívání. A i díky novým technologiím a zpětné vazbě z minulých projektů tyto nemovitosti neustále vylepšujeme.

Standardy komletně dokončeného domu – Family Resort Pětihosty
Základybetonové pásy, betonová základová deska armovaná, štěrkopískový podsyp, natavené asfaltové pásy, včetně izolace proti radonu (1* typ bitagit apod, 1* typ foalbit apod. – s hliníkovou vložkou)
Hydroizolacenatavený asfaltový pás typ foalbit apod. pod nosným zdivem a pod soklem
Svislé nosné konstrukcezděné cihelné bloky, zateplené kontaktním systémem s pěnovým polystyrenem 150 mm, ostění a nadpraží oken a dveří 40 mm, probarvená omítkovina v kombinaci s cihlovými obklady Brickland nebo Feldhaus Klinker, úprava soklu zateplení, uvnitř domu vyzděná schodišťová stěna; vřetenová schodišťová stěna plné cihly; příčky zděné z cihel
Schodištěželezobetonové, stupnice i podstupnice keramická dlažba nebo plovoucí podlaha
Krovdřevěný tesařský, penetrovaný
Střechastřešní krytina – plechová černá nebo antracit, položená na laťování a doplněná detaily střešního systému, pojistná folie, provětrávaná vzduchová mezera
Podbitípřesahy střechy – podhledy podbití palubkami s lazurou nebo cetris
Oknaplastová, 6-ti komorová protihluková v ložnicích s tepelně izolačními trojskly v obývacím pokoji a celém přízemí, plastové dveře na zahradu – barva: z interiéru bílá, z exteriéru barevná v imitaci dřeva nebo hliníku
Dveře vchodovébarva v imitaci dřeva nebo hliníku
Klempířské prvkyv barvě střešní krytiny
Hromosvods okolními domy propojený systém, pozink apod.
Omítky interiérsádrová, malba bílá
Podlahabetonová s tepelnou izolací a izolací proti šíření kročejového hluku
Podhledy střechatepelná izolace minerální vata, parotěsná zábrana, sádrokarton, malba bílá
Elektroinstalacemísto pro elektroměr a hlavní jistič pro připojení na vnější síť, bytová rozvodnice, zásuvky a vypínače bílé provedení dle ČSN, min. 4 ks na obytnou místnost, nadstandardní počet v obývacím pokoji s kuchyní; příprava na svítidla v místnostech a na osvětlení vchodové a zahradní části; rozvod TV a internet, revizní zpráva elektroinstalace; některé dokončené domy již disponují venkovními svítidly – pro upřesnění se prosím informujte v naší kanceláři
Vodovodpřívod do interiéru domu, rozvody v plastu až k výtokovým bateriím a ventilům (přízemí a 2. nadzemní podlaží), přívod pro kombinovaný kotel ústředního vytápění, příprava pro dřez v kuchyni, vývod na zahradní část
Kanalizaceležaté rozvody svislé i vodorovné v plastu pro zařizovací předměty v přízemí a ve 2. NP, příprava pro dřez v kuchyni, dešťová kanalizace svedená do dešťových jímek
Plynpřívod plynu pro kondenzační kotel ústředního vytápění; revizní zpráva plynoinstalace
Ústřední vytápěníkombinovaný kondenzační kotel Protherm pro vytápění a ohřev vody, teplovodní podlahové topení v celém domě s regulací jednotlivých obytných místností prostorovým termostatem, topný žebřík v koupelnách
Klimatizacepodstropní klimatizační systém v ložnicích nebo klimatizační jednotka umístěná na stěně chodby ve 2NP
Sanita kompletacesanita značek Villeroy & Boch, Laufen a SunSwiss, baterie Grohe, příprava pro pračku v technické místnosti, příprava pro dřez
Dlažbadlažba keramická zádveří, komora, schody, technická místnost v přízemí, koupelny ve druhém NP, dolní WC
Keramické obkladykoupelny – 2NP, dolní WC
Lamely podlahovéplovoucí podlaha ve zbylé části domu, kde není dlažba, případně na schodišti
Dveřebezfalcové obložkové zárubně s dveřním křídlem, magnetické zámky
Parapety vnitřníbílý plast
Přístup do domuzámková dlažba
Terasazámková dlažba
Oploceníoplocení zahrady 120-ti a 150-ti cm svařovaným pletivem antracit, betonovými plotovými díly v imitaci šedé břidlice a prokládanými dřevěnými svislými prkny
Zahradarozhrnutí ornice na zahradě ve standardu hrubých terénních úprav, osetí travním semenem, osázeno keři a travinami, případně stromy dle architektonického návrhu

Ceník

Označení

Užitná plocha

Pozemek

Dispozice

Cena domu

Ukončení

Dokončení

Stav

Možnosti

Označení

PEF18

Užitná plocha

116 m²

Pozemek

2000 m²

Dispozice

Cena domu

7.650.000 Kč

8.777.740 Kč

Ukončení

31.10.2022

Dokončení

Ve výstavbě

Stav

Označení

PEF19

Užitná plocha

116 m²

Pozemek

2000 m²

Dispozice

Cena domu

7.130.000 Kč

8.543.230 Kč

Ukončení

31.10.2022

Dokončení

Ve výstavbě

Stav

Rezervace

Rezervace nemovitosti musí být sjednána v písemné formě se složenou zálohou 500.000,- Kč.

Předrezervací níže si zajistíte, že Vámi vybranou nemovitost po dobu jejího trvání neprodáme ani nezarezervujeme nikomu jinému. Předrezervaci aktivujete okamžikem uhrazení zálohy na kupní cenu Vámi vybrané nemovitosti ve výši 20.000,- Kč. Z naší strany následně připravíme všechny nutné poklady tak, aby mohla být uzavřena rezervační smlouva v písemné formě. Na základě rezervační smlouvy zaplatíte zbývající část zálohy na kupní cenu (rezervační zálohy) ve výši 480.000,- Kč.

Po vyplnění formuláře níže a jeho odeslání Vám bude zaslán automatický informační email na Vaši zadanou emailovou adresu. Tento informační email slouží k potvrzení, že jsme Vaši žádost přijali do systému. Po zpracování Vaší žádosti Vás budeme elektronicky či jinou formou kontaktovat, zda s Vaší žádostí o předrezervaci souhlasíme.

Předrezervační formulář

Obchodní podmínky

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Resort EXIT 21 s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice, V Šáreckém údolí 2586/37A, PSČ 16400, IČ: 270 75 516, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94420 (dále jen „prodávající“) a třetími osobami (dále jen „kupující“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.anglickyresort.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.   Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3.   Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

2.1.   Službou se rozumí závazek prodávajícího:

2.1.1.  po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb neprodat či nerezervovat nemovitost či nemovitosti zvolené kupujícím a blíže specifikované na webové stránce (dále jen „nemovitost“) jiné třetí osobě; a

2.1.2.  připravit smluvní dokumentaci a další podklady nutné pro rezervaci nemovitosti kupujícím na základě rezervační smlouvy (čl. 2.2).

2.2.   Rezervační smlouvou se rozumí smlouva o rezervaci nemovitosti ve prospěch kupujícího, jež by měla být uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím následně po uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.1.   Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb učiní kupující vůči prodávajícímu vyplněním údajů v rámci formuláře na webové stránce a odesláním těchto údajů prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Předrezervovat“ (dále jen „žádost o předrezervaci“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené kupujícím v žádosti o předrezervaci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

3.2.   Před zasláním žádosti o předrezervaci prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do žádosti o předrezervaci vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do žádosti o předrezervaci.

3.3.   Skutečnost, že došlo k doručení žádosti o předrezervaci prodávajícímu, prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o předrezervaci (dále jen „adresa kupujícího“). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4 obchodních podmínek.

3.4.   V návaznosti na doručení žádosti o předrezervaci zašle prodávající na adresu kupujícího akceptaci žádosti o předrezervaci (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace kupujícímu je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

3.5.   Kupující souhlasí s tím, že prodávající může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.6.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (tj. je oprávněn odmítnout žádost o předrezervaci), a to zejména s osobami, které dříve porušily své závazky vůči prodávajícímu.

3.7.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí kupující sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

4.1.   Smlouvou o poskytování služeb se prodávající zavazuje, že kupujícímu poskytne službu.

4.2.   Kupující se zavazuje, že zaplatí prodávajícímu zálohu na kupní cenu nemovitosti ve výši a za podmínek stanovených v čl. 5 obchodních podmínek.

5.1.   Kupující zaplatí prodávajícím zálohu na kupní cenu nemovitosti ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

5.2.   Záloha na kupní cenu nemovitosti je splatná bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2100275027/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s., a to nejpozději do čtyř (4) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.3 obchodních podmínek.

5.3.   Poskytnutí služby je odloženo až do okamžiku, kdy je částka zálohy na kupní cenu nemovitosti skutečně připsána na účet prodávajícího.

6.1.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování.

6.2.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.6). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3.   Prodávající je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.4.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Kupující může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady služby u prodávajícího zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.6).

7.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, adresa bydliště a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb, pro účely přípravy rezervační smlouvy a dalších navazujících smluv a plnění závazků z nich, pro účely řízení před katastrálním úřadem a pro účely zasílání obchodních sdělení.

7.4.   Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a to osobám tvořícím s prodávajícím koncern. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.5.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jakoukoli změnu v osobních údajích.

7.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany prodávajícího souvisejících se službou nebo podnikem (závodem) prodávajícího na adresu kupujícího.

8.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící prodávajícímu k rozpoznání webového prohlížeče kupujícího. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

9.1.   Smlouva o poskytování služeb nabývá platnosti uzavřením. Ujednání o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu zálohu na kupní cenu nemovitosti (čl. 4.2 a čl. 5) nabývají účinnosti uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Ve zbytku smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem, kdy je částka zálohy na kupní cenu nemovitosti skutečně připsána na účet prodávajícího.

9.2.   Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu tří (3) dnů od jejího uzavření.

9.3.   Smlouva o poskytování služeb zaniká v případě, že částka zálohy na kupní cenu nemovitosti není připsána na účet prodávajícího ve lhůtě její splatnosti (čl. 5.2).

9.4.   Smlouva o poskytování služeb zaniká také okamžikem uzavření rezervační smlouvy.

9.5.   V případě, že kupující poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může prodávající smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení kupujícímu, a to na adresu kupujícího. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.6.   Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

10.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu kupujícího.

10.2.   Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11.1.   Vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2.   Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

11.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4.   Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

11.4.1.  Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

11.5.   Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.6.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty prodej@anglickyresort.cz, telefon +420 736 513 513.

V Praze dne 05.06.2022

 

Příloha č. 1 obchodních podmínek – Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.

Adresát (prodávající):

Resort EXIT 21 s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Dejvice, V Šáreckém údolí 2586/37A, PSČ 16400

IČ: 270 75 516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94420

tímto kupující odstupuje od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne __________________

Jméno a příjmení kupujícího: ______________________________________________________

Bydliště kupujícího:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Datum:

Podpis kupujícího:
(pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)