Anglický Resort

Ochrana osobních
údajů

Pro návštěvníky stránek

V případě, že navštívíte náš web, můžete být požádáni, abyste nám poskytli osobní informace. Je jen na Vás, zda požadované informace poskytnete. Pokud nám poskytnete osobní údaje, budou tyto informace uchovávány nebo zpracovávány v souladu se zákony země, ve které jsou webové stránky vedeny.

Pokud nám poskytnete osobní údaje za účelem získání nějakých informací od společnosti Anglický Resort, s.r.o., budeme shromažďovat tyto osobní údaje pouze k tomu, abychom vyhověli Vašim požadavkům a poskytli potřebné informace. Tyto informace nebudou trvale uloženy a budou zničeny poté, co vám je poskytneme. Uvedením svých osobních údajů souhlasíte s předchozím stavem.

Občané členských států EU

Údaje jednotlivých osob shromážděných na tomto webu budou chráněny v souladu s ustanoveními směrnice EU č. 95/46, dd. 23. listopadu 1995 o ochraně soukromí jednotlivců. V důsledku toho budou údaje jednotlivců shromažďovány a zpracovávány pouze při splnění alespoň těchto podmínek:

  1. Dotčené osoby daly jednoznačné svolení shromažďovat data a zpracovávat je;
  2. dotčené osoby budou předem informovány o tom, za jakým účelem jsou data shromažďována a zpracovávána. Jakmile budou sděleny, nebudou tyto informace rozšiřovány bez předchozího souhlasu dotyčných jednotlivců;
  3. dotčené osoby budou mít umožněno osobně nahlédnout a požádat o zlepšení, odstranění, úpravu nebo ochranu určitých údajů;
  4. aktivity sběru dat jsou hlášeny příslušným orgánům;
  5. shromážděné údaje budou pečlivě a řádně zpracovány;
  6. shromážděné údaje nebudou odeslány do zemí mimo EU, pokud nejsou splněny všechny zákonné povinnosti.

Při návštěvě webu AnglickyResort.cz budete získávat nebo stahovat informace a naše společnost bude monitorovat návštěvnost stránek (dle počtu Vašich návštěv). Získané informace nám pomohou vylepšit naše webové stránky dle Vašich potřeb, protože budeme informováni o návštěvnosti jednotlivých stránek. Nebudeme však automaticky sbírat osobní e-mailovou adresu či jiné osobní údaje, podle nichž by došlo k přímé identifikaci. Na základě shromážděných informací budeme pouze vědět kolikrát byl navštíven určitý web. Také byste měli vědět, že o Vás nepředáme žádné informace, které jsme shromáždili nebo uložili. To také znamená, že je neposkytneme jiným společnostem, obchodníkům, časopisům nebo jiným třetím stranám, které nejsou našimi dodavateli a které s Anglický Resort, s.r.o. nepodepsali dohodu o ochraně osobních údajů.

V případě udělení Vašeho souhlasu mohou třetí strany získávat Vaše data o návštěvě našeho webu pro cílení reklam a marketingové účely. Tento souhlas jste mohli udělit při první náštěvě našeho webu či jej můžete změnit na straně Soubory cookie.